[Grade 6] – Listening test #015

listening test for grade 6 2

Luyện tập kỹ năng Nghe với các bài listening test ngắn tại Hitalk. Các bài nghe với nội dung giao tiếp thường ngày, dễ nghe, dễ hiểu, giúp trẻ cải thiện khả năng nghe với giao tiếp tốt với người nước ngoài. Bé thực hành Nghe với bài tập dưới đây ngay nhé!

LISTENING TEST #015 FOR GRADE 6

Listen to the audio and choose the correct answer

1. Ellen is from Italy.

 

 

2. She lives in Dublin.

 

 

3. Dublin isn’t the biggest city in Ireland.

 

 

4. Ireland is famous for its traditional music.

 

 

5. A lot of tourists visit Dublin in winter.

 

 

6. The river in Dublin is called Tiffey.

 

 

7. There is a church in the city.

 

 

8. The sea near Dublin is very warm.

 

 

9. It’s not very nice to swim in the sea.

 

 

listening test 015 by Hitalk
Cải thiện kỹ năng Nghe mỗi ngày với bài listening test tại Hitalk

 

10. Ia is a small town.

 

 

11. It’s on the island of Santos.

 

 

12. There was an earthquake 200 years ago.

 

 

13. There is a fantastic view from Ia.

 

 

14. The town is famous for its beautiful sunsets.

 

 

15. It’s great fun in spring in Ia.

 

 

16. The water of the sea is clear

 

 

17. The sea isn’t deep.

 

 

Answer

1.     False

2.     True 3.     False

4.     True

5.     False

6.     False 7.     True

8.     False

9.     True

10. True 11. False

12. False

13. True

14. True 15. False

16. True

17. False

Vocabulary – Từ vựng

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa

Traditional music

/trəˈdɪʃənl ˈmjuːzɪk/ Âm nhạc dân tộc
Tourist /ˈtʊrəst/

Khách du lịch

Church

/ʧɜrʧ/ Nhà thờ
Earthquake /ˈɝːθ.kweɪk/

Động đất

Fantastic

/fænˈtæs.tɪk/ Tuyệt vời, rất tốt
Deep /diːp/

Sâu, chìm sâu

Các bé hãy luyện tập kỹ năng Nghe mỗi ngày với các bài listening test do Hitalk biên soạn và tổng hợp để cải thiện hơn mỗi ngày nhé.

Hotline: 1900 99 88 15

Website: hitalk.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/HitalkVietnam

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Logo HiTalk

Tiếng Anh trực tuyến 1-1 với 100% giáo viên nước ngoài

Về chúng tôi

Theo dõi Hitalk tại:

Tiếng Anh 1-1 với 100% giáo viên nước ngoài

© 2023 Hitalk All Rights Reserved by site

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
HITALK

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ toàn diện cho bé

– MIỄN PHÍ –