Giáo viên tại HiTalk

700+ Giáo viên dày dặn kinh nghiệm và sở hữu chứng chỉ quốc tế

Teacher Alpha Jade Gutierrez

Alpha Jade Gutierrez​

English Teacher
TESOL and TEFL Certification

Teacher Ferdinand Neil Cinches - Hitalk

Ferdinand Neil Cinches

English Teacher
TESOL Certification

Teacher Alliah Dongogan Atulba - Hitalk

Alliah Dongogan Atulba

English Teacher
TEFL Certification

Teacher Amelyn - Hitalk

Amelyn Arican

English Teacher
TESOL Certification

Teacher Diosdado Velasco - Hitalk

Diosdado Velasco

English Teacher
TESOL Certification

Teacher Rode Jane Sumamban - Hitalk

Rode Jane Sumamban

English Teacher
TEFL Certification

Teacher Maria Jessalie Pacana - Hitalk

Maria Jessalie Pacana

English Teacher
TEFL Certification

Teacher Famela Mae M. Pamisa

Famela Mae M. Pamisa

English Teacher
TEFL Certification

Teacher Emee Edradan Ganohay

Emee Edradan Ganohay

English Teacher
TEFL Certification

Teacher Maria Leahfaith Flores - Hitalk

Maria Leahfaith Flores

English Teacher
TEFL Certification

Teacher Michelle Totao Salazar

Michelle Totao Salazar

English Teacher
TEFL Certification

Teacher Twinkle Lagumbay Nobleza

Twinkle Lagumbay Nobleza

English Teacher
TESOL Certification

Logo HiTalk

Tiếng Anh trực tuyến 1-1 với 100% giáo viên nước ngoài

Theo dõi Hitalk tại:

Tiếng Anh 1-1 với 100% giáo viên nước ngoài

© 2023 Hitalk All Rights Reserved by site

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
HITALK

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ toàn diện cho bé

– MIỄN PHÍ –