[Grade 6] – Listening test #014

Listening test for grade 6

Tiếp tục rèn luyện kỹ năng Nghe mỗi ngày với listening test #014 do Hitalk tổng hợp. Các bạn cùng sẵn sàng, chuẩn bị giấy bút để thử sức ngay nhé!

LISTENING TEST #014

Listen and choose the correct answer

 

1. Amy Hickson is from Britain.

 

 

2. She’s been a runner since 1988.

 

 

3. She ran in her first competition when she was ten.

 

 

4. Linda Parker is her coach.

 

 

5. Amy has to train for 4 hours a day.

 

 

6. Her dream is to run in the Olympics in 2009.

 

 

7. She has worked hard since last summer.

 

 

8. Dogs are man’s …….. friend.

 

 

9. A cat may one day ……….. the house.

 

 

10. Dogs guard the house from ………….. .

 

 

11. They can bring you your ………….. .

 

 

12. Dogs ……….. tell lies.

 

 

13. Touching them is ………….. .

 

 

14. When people see you with a dog, they often ……….. to you.

 

 

Answer

1. True

2. False 3. True
4. True 5. False

6. False

7. True

8. Best 9. Leave
10. Thieves 11. Slippers

12. Never

13. Relaxing

14. Speak

Vocabulary – Từ vựng

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa

Competition

/kompəˈtiʃən/ Cuộc thi đấu
Train /trein/

Đào tạo

Guard /ɡaːd/ Canh gác, canh giữ
Thief /θiːv/ Kẻ trộm cắp (số nhiều: Thieves)
Supper /ˈsapə/ Bữa ăn khuya
Slipper /ˈslɪp.ɚ/ Dép lê
Lie /lai/ Lời nói dối
Relax /rɪˈlæks/ Thư giãn
Stress /stres/ Căng thẳng

>> Tham khảo: Khóa học Tiếng Anh Cambridge Flyers

Trên đây là bài Listening test #014 do Anh ngữ trực tuyến 1-1 Hitalk biên soạn và tổng hợp. Hãy theo dõi trang Luyện nghe Tiếng Anh cho trẻ miễn phí để mở rộng nguồn tài liệu học tập hữu ích nhé!

Hotline: 1900 99 88 15

Website: hitalk.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/HitalkVietnam

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Logo HiTalk

Tiếng Anh trực tuyến 1-1 với 100% giáo viên nước ngoài

Về chúng tôi

Theo dõi Hitalk tại:

Tiếng Anh 1-1 với 100% giáo viên nước ngoài

© 2023 Hitalk All Rights Reserved by site

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
HITALK

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ toàn diện cho bé

– MIỄN PHÍ –