[Grade 5] – Listening test #009

listening test 009 hitalk

Mỗi ngày làm một bài listening test tại Tiếng Anh Hitalk sẽ giúp bé nâng cao kỹ năng nghe và mở rộng vốn từ vựng, ngữ pháp. Ba mẹ cho các bé thử sức ngay nhé!

LISTENING TEST #009

Listen to the audio twice. Choose True or False

 

1. Buckingham Palace is in Paris.

 

 

2. The palace has six hundred rooms.

 

 

3. There are 100 windows.

 

 

4. There isn’t a police station there.

 

 

5. There are two post offices.

 

 

6. There is a big theatre.

 

 

 

7. Alex lives in Bedford.

 

 

8. Bedford is a big town.

 

 

9. There is a river in the town.

 

 

10. The old tower is 2000 years old.

 

 

11. Alex’s dad is a teacher.

 

 

12. Alex’s sister is twenty-three.

 

 

13. Alex calls her brother “little monkey”.

 

 

Listening test 009
Luyện kỹ năng nghe cho trẻ tiểu học cùng Tiếng Anh Hitalk

Answer

1.     False

2.     True 3.     False 4.     False
5.     True 6.     False 7.     True

8.     False

9.     True

10. False 11. False 12. True

13. False

     

Vocabulary – Từ vựng

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa Ví dụ

Palace

/ˈpӕləs/ Cung điện She lives in a golden palace
Police station /pəˈliːs /ˈsteiʃən/ Đồn cảnh sát

The shoplifter was taken to the police station.

Post office

/pəust ˈofis/ Bưu điện Can you show me the way to the nearest post office?

Theatre

/ˈθiː.ə.t̬ɚ/ Sân khấu, nhà hát

We have tickets to the theater tonight

Theo dõi website Hitalk để cập nhật thêm các bài listening test tiếp theo nhé!

Hotline: 1900 99 88 15

Website: hitalk.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/HitalkVietnam

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Logo HiTalk

Tiếng Anh trực tuyến 1-1 với 100% giáo viên nước ngoài

Về chúng tôi

Theo dõi Hitalk tại:

Tiếng Anh 1-1 với 100% giáo viên nước ngoài

© 2023 Hitalk All Rights Reserved by site

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
HITALK

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ toàn diện cho bé

– MIỄN PHÍ –