[Grade 4] – Listening test #006

listening test 006 hitalk

Nối tiếp chuỗi Luyện nghe Tiếng Anh cho trẻ tiểu học, Anh ngữ Hitalk gửi tới ba mẹ và các con bài Listening test #006. Cùng đặt thời gian và làm ngay để cải thiện kỹ năng Nghe tốt hơn mỗi ngày nhé! 

LISTENING TEST #006

Listen to the audio twice and choose True or False

1. It’s Thursday morning.

 

 

2. Jim is going to go at school at half past seven.

 

 

3. He’s going to wear a black shirt.

 

 

4. He’s not going to wear a cap.

 

 

5. He’s going to go by bus.

 

 

6. After school he’s going to watch TV.

 

 

7. The girl is going to the supermarket with her …… .

 

 

 

8. There are …… in the supermarket.

 

 

 

9. She can see ……. .

 

 

 

10. Her mum is going to buy ……. .

 

 

 

11. She’s going to buy chocolate biscuits at the ……. .

 

 

 

12. Listen to the audio and choose

 

 

13. Listen to the audio and choose

 

 

 

14. Listen to the audio and choose

 

 

 

15. Listen to the audio and choose

 

 

 

16. Listen to the audio and choose

 

 

 

17. Listen to the audio and choose

 

 

 

Answer

1.     True

2.     False 3.     False
4.     True 5.     True

6.     False

7.     Mum

8.     Melons and bananas 9.     Carrots
10. Strawberries 11. Bakery

12. “358”

13. “732”

14. “2847” 15. “12000”
16. “613” 17. “3949”

Vocabulary – Từ vựng

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa

Cap

/kæp/
Mũ lưỡi trai
Supermarket  /ˈsuː.pɚˌmɑːr.kɪt/

Siêu thị

Blackberry

 /ˈblæk.ber.i/ Quẩ mâm xôi đen
Raspberry /ˈraːzbəri/

Quả mâm xôi đỏ

Strawberry

/ˈstroːbəri/ Quả dâu tây
Biscuit /ˈbiskit/

Bánh quy

>> Tham khảo: 100+ từ vựng Tiếng Anh về các loại trái cây

Theo dõi website của Anh ngữ Hitalk để cùng giúp con giỏi Tiếng Anh hơn mỗi ngày ba mẹ nhé!

Hotline: 1900 99 88 15

Website: hitalk.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/HitalkVietnam

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Logo HiTalk

Tiếng Anh trực tuyến 1-1 với 100% giáo viên nước ngoài

Về chúng tôi

Theo dõi Hitalk tại:

Tiếng Anh 1-1 với 100% giáo viên nước ngoài

© 2023 Hitalk All Rights Reserved by site

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
HITALK

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ toàn diện cho bé

– MIỄN PHÍ –