[Grade 4] – Listening test #005

luyen nghe cho hoc sinh tieu hoc hitalk
“Practice makes perfect” – Muốn phát triển kỹ năng Nghe cho con trẻ tốt hơn chỉ có thể rèn luyện thói quen thực hành nghe với các bài Listening test. Bởi khi trẻ được tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ Anh hàng ngày sẽ giúp con hình thành thói quen nghe tốt hơn. Cùng cho con luyện nghe với các bài tập dưới đây của Hitalk nhé!

LISTENING TEST #005

Listen twice and choose the correct answer

1. Elephants live in Australia.

 

 

2. They have big ears.

 

 

3. They jump very well.

 

 

4. Elephants eat fruit and grass.

 

 

5. Kangaroos live in Africa.

 

 

6. Kangaroos are grey.

 

 

7. They can jump fast.

 

 

8. They eat meat.

 

 

9. The Sepilok Park is in ……….. .

 

 

10. It’s a ……….. park for orangutans .

 

 

11. There are lots of ………… there .

 

 

12. ………… orangutans live in the park.

 

 

13. ………… give the orangutans food.

 

 

14. Orangutans like eating …………. .

 

 

15. People can take ……………….. in the park.

 

 

Listening test grade 4
Ôn luyện listening test cho học sinh Tiểu học

Answer

1.     False 2.     True 3.     False 4.     True 5.     False
6.     False 7.     True 8.     False 9.     Malaysia 10. Big
11. Trees 12. 80 13. Rangers 14. Watermelon 15. Photographs

Vocabulary – Từ vựng

  • Orangutan: /ɔːˈræŋ.ə.tæn/: Đười ươi

Example: It is an animal theme park with elephant, lion, tiger, orangutan, and bird shows.

  • Ranger: /ˈreɪn.dʒɚ/: Nhân viên kiểm lâm

Example: On that basis, staff can be hired; rangers and conservation officers can be employed.

>> Xem thêm: 100+ từ vựng Tiếng Anh về nghề nghiệp phổ biến

Luyện nghe Tiếng Anh cho trẻ tiểu học cùng Hitalk mỗi ngày để giúp con nghe, nói tự tin hơn.

Hotline: 1900 99 88 15

Website: hitalk.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/HitalkVietnam

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Logo HiTalk

Tiếng Anh trực tuyến 1-1 với 100% giáo viên nước ngoài

Về chúng tôi

Theo dõi Hitalk tại:

Tiếng Anh 1-1 với 100% giáo viên nước ngoài

© 2023 Hitalk All Rights Reserved by site

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
HITALK

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ toàn diện cho bé

– MIỄN PHÍ –